Dịch Vụ Phiên Dịch

Phiên dịch thầm

Phiên dịch thầm là một hoạt động phiên dịch được sử dụng phổ biến rất thường gặp như các cuộc đàm phán nhỏ, trao đổi thông tin, tháp tùng, phiên dịch viên sẽ đứng ngay bên cạnh người nghe hoặc người nói để chuyển tải ngôn ngữ , hoặc sử dụng một thiết bị truyền […]

Phiên Dịch Hội Chợ – Triển Lãm

Phiên dịch hội chợ, triển lãm là loại hình dịch thuật mà phiên dịch viên truyền tải các thông tin về dịch vụ, sản phẩm tới khách hàng, đối tác trong và ngoài nước bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phiên dịch viên tại hội chợ – triển lãm đóng vai trò quan trọng trong […]

Phiên Dịch Đàm Phán Kinh Doanh

Phiên dịch đàm phán góp phần không hề nhỏ vào sự thành công của các cuộc họp, hội nghị, đàm phán hợp đồng… Người phiên dịch là những người luôn phải làm việc với sự tập trung cao độ nhất để vừa có thể phân tích những câu hỏi, xử lý yêu cầu từ một hoặc […]

Phiên dịch dự án

So với các hình thức phiên dịch khác như phiên dịch hội thảo, hội chợ, gặp gỡ…, phiên dịch dự án có những đặc thù riêng biệt như: đòi hỏi phiên dịch viên có kiến thức về lĩnh vực cụ thể của dự án; thời gian phiên dịch kéo dài, có khi lên tới hàng […]

Phiên Dịch Đuổi

Bên cạnh các hình thức phiên dịch phổ biến như: phiên dịch cabin, phiên dịch hội nghị, thì phiên dịch đuổi là một hình thức phiên dịch đang ngày càng trở nên phổ biến  Phiên dịch đuổi (Consecutive Interpreting) là hình thức phiên dịch ngay sau khi diễn giả vừa nói xong, có thể là dịch một chiều […]

Phiên Dịch Nối Tiếp

Phiên dịch nối tiếp là loại hình dịch thuật mà sau khi nghe người phát biểu nói xong một đoạn ngôn ngữ gốc người phiên dịch sẽ bắt đầu chuyển tải sang ngôn ngữ đích cho người nghe. Loại hình dịch thuật này phù hợp với các yêu cầu dịch tháp tùng, giao dịch thương mại, […]

Phiên Dịch Cabin

Dịch Cabin hay còn gọi là dịch song song (Simultaneous Interpreting) là loại hình mà phiên dịch viên thường ngồi trong một cabin cách âm, nghe bằng tai nghe và dịch song song vào microphone Phiên Dịch Cabin là: ngay khi người phát biểu nói thì người phiên dịch cũng phải dịch sang ngôn ngữ […]

Phiên Dịch Hội Thảo, Hội Nghị

Quá trình phiên dịch hội nghị, hội thảo thông thường sử dụng bộ tai nghe (headphone) và các thiết bị điện tử hỗ trợ khác. Phiên dịch viên sẽ không tiếp cận với các bên liên quan. Người phiên dịch sẽ nghe thông qua tai nghe và lại thông dịch cùng lúc khi nghe bằng cách sử […]